News & Activities

กิจกรรม Work Shop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขต


04 มีนาคม 2563 น้ำหอม Esxense เดินสายสนับสนุนการประกวดกิจกรรม ดาว-เดือน ของมหาวิทยาลัยทั่วกรุงเทพฯ ประจำปี 2020 และได้มีการสอนบุคลิกภาพจากวิทยากรชื่อดัง รวมถึงเคล็ดลับการเลือกน้ำหอมให้ตรงกับบุคลิกภาพของตนเอง โดยงานนี้ทางแบรนด์ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม Work Shop ให้แก่ น้องๆผู้เข้าประกวดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 วิทยาเขต
กิจกรรม Work Shop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขต
กิจกรรม Work Shop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขต
กิจกรรม Work Shop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขต
กิจกรรม Work Shop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขต
กิจกรรม Work Shop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขต
กิจกรรม Work Shop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขต
กิจกรรม Work Shop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขต
กิจกรรม Work Shop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขต
กิจกรรม Work Shop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขต
กิจกรรม Work Shop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขต

Find Us

The P And T Collection Co., Ltd.

20, Nonsi, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120