th en CH

About us

น้ำหอมเอสเซนส์ หอมทุกที่…ทุกเวลา…
น้ำหอมเกรดเพอร์ฟูม หัวน้ำหอมแท้นำเข้าจากฝรั่งเศส
มอบความหอมยาวนาน 24 ชั่วโมง

COMPANY BACKGROUND

บริษัท เดอะ พี แอนด์ ที คอลเล็คชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยคุณกังเตาเจิ้ง นักธุรกิจเชื้อสายจีนที่มีความรักในประเทศไทย และคุณกัลยา เจิ้ง เจตนารมณ์ของการก่อตั้งบริษัทฯ และทำธุรกิจในประเทศไทยก็เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผ่านแบรนด์ Esxense ในราคาที่ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อได้ไม่ลำบาก
และผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ลูกค้าสามารถหาซื้อได้ง่าย ที่ร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิเช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น, โลตัส, โลตัสเอ็กซ์เพลส, บิ๊กซี, ท็อป, แฟมิลี่มาร์ท, ฟู๊ดแลนด์ และอีกหลายช่องทาง รวมถึงหาตัวแทนจำหน่ายในช่องทางการขายต่างประเทศ เพื่อครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค เผยแพร่มาตรฐาน และคุณภาพผลิตภัณฑ์ไทยให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปต่างประเทศ

ปณิธานในการทำธุรกิจของเราคือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความมุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการบริหารงานแบบญาติมิตร
เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีความพร้อมในการให้บริการที่ดีกับลูกค้า

เราใส่ใจผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ให้มีคุณภาพดีที่สุดก่อนออกสู่ตลาด รวมถึงศึกษาเทคโนโลยี
และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Our vision

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดียิ่งขึ้น โดยยึดมั่นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ เรียนรู้ พัฒนา สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม

Our mission

ต่อประเทศ :
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ราคาเป็นธรรม เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

ต่อสังคม :
ปลูกฝั่งคนในองค์กร ให้มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอ พร้อมสร้างเสริมให้บุคลากรมีจิตเป็นสาธารณะ

ต่อลูกค้า :
เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณธรรม และส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย สู่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอในผลิตภัณฑ์สูงสุด

ต่อคู่ค้า :
ร่วมดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี พัฒนา และปรับปรุงการทำงานร่วมกัน เพื่อศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ต่อพนักงาน :
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาวิชาชีพ และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการบริการลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Core value

HAPPY

H
=
HONESTY
A
=
ACCOMPLISH
P
=
PROACTIVE
P
=
POSITIVE
Y
=
YIELD

Our goal

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติมโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและการกระจายสินค้าสู่ลูกค้า ทุกช่องทางให้มากขึ้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด พร้อมสร้างชื่อเสียงของบริษัทให้โด่งดังไปไกล